Antonette Sanders, bestuursvoorzitter:

 

‘Onze opleiding een steviger basis geven’

 

“Nu ik met pensioen ben wil ik graag mijn kennis en ervaring voor het onderwijs blijven inzetten als bestuursvoorzitter van de PMKT-opleiding. Zo is voor mij persoonlijk de cirkel ook mooi rond: ik begon als docent remedial teaching, werkte lange tijd in het onderwijsmanagement en als directeur van een onderwijsadviesbureau. En nu ben ik aan het eind van mijn carrière met PMKT weer terug bij het kind dat met persoonlijke aandacht wordt geholpen in zijn of haar stagnerende ontwikkeling.

 

Ik was bij de presentatie van de examenwerkstukken van onze afstudeerders en zeer onder de indruk van de kwaliteit en de resultaten die ze lieten zien. Daar werd mij eens te meer duidelijk hoezeer PMKT van waarde kan zijn voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van kinderen: motorisch, sociaal én cognitief.

 

Het bestuur (vier leden) streeft naar een flinke groei van het aantal jaarlijkse starters bij onze driejarige opleiding. Ons beleid is gericht op een verdubbeling van de omvang. Daarmee geven we de opleiding een steviger basis zodat continuïteit in de toekomst beter kan worden gewaarborgd. In het hbo-onderwijs is heel veel in beweging, er zijn ook hogescholen die tegen het PMKT aan leunen. Onze eigen post- hbo-opleiding onderscheidt zich van die hogescholen omdat we in onze opleiding gebruik maken van verschillende vakgebieden, het hoge praktijkgehalte en de kleinschaligheid van de organisatie.

 

Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat onze afgestudeerden mogelijkheden krijgen om zich verder te verdiepen. Daarom onderhouden we nauwe banden met hogescholen waar onze studenten kunnen doorstromen naar masterstudies op meerdere terreinen. Om onze studenten goed voor te bereiden op hun eigen beroepspraktijk, dan wel een masterstudie elders, is het onderhouden en bewaken van onze eigen kwaliteit natuurlijk belangrijk.

Iedere vier jaar worden we aan een audit van het CPION onderworpen, dat is de organisatie die de kwaliteit van post hbo-onderwijs bewaakt. Of het nu gaat om ons opleidingsplan of onze examens en toetsen: van alles zorgen we dat het controleerbaar gedocumenteerd is. Zo zorgen we voor onze kwaliteitsborging en het behoud van onze accreditatie. Verder zijn we in nauw contact met de beroepsvereniging van PMKT (NVPMKT) en de koepelorganisatie, de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Al met al draagt dat bij aan de aantrekkelijkheid van het vak van PMKT’er, wat uiteindelijk mede het bestaansrecht is van onze opleiding.”

Fotolia 118527289 S bew