In Memoriam

 

In Memoriam Truus Bakker – van Zeil (1944-2020)
Orthopedagoge en psychotherapeute

 

Op 29 december 2020 is Truus Bakker overleden.

 

Truus is van grote betekenis geweest voor de opleiding voor PMKT, de beroepsvereniging (NVPMKT), de therapeutische praktijk en de kinderen die daar behandeld worden en bovenal voor eenieder persoonlijk die met haar heeft mogen werken.

 

In 1994 kwamen de leden van de commissie na- en bijscholing van de NVPMKT in contact met Truus. Op uitnodiging van die commissie gaf Truus een workshop over haar model van de hechtingsbouwstenen. Haar visie op de ontwikkeling van kinderen en de rol van ouders blijkt van grote waarde en betekenis te zijn bij therapie aan kinderen. Het werken met haar model werd als vast onderdeel opgenomen in het na- en bijscholingsprogramma van de afgestudeerde PMKT’ers. Truus verzorgde in de loop der jaren meerdaagse cursussen, jaarlijkse studiedagen en groepssupervisie.


Zij was medeoprichter van de opleiding tot symbooldrama in Nederland. Naast de hechtingsbouwstenen kreeg ook het werken met ‘beelden’ in de therapie aandacht vanuit de Symbooldrama. Door Truus leerden velen de kracht van beelden en de finesses van goed afstemmen in therapie, kennen. 

 

Inmiddels is haar theorie van de hechtingsbouwstenen één van de pijlers in het curriculum van de PMKT Opleiding.

 

We zijn Truus intens dankbaar dat ze haar gedachtegoed met ons deelde en dat zij vele therapeuten op haar onnavolgbare wijze heeft gecoacht.

 

fotolia 39313121bew