ORGANISATIE OPLEIDING PMKT

 

Psychomotorische Kindertherapie is bedoeld voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in hun gedrag. Elk kind beweegt zich op eigen wijze in de wereld. De ervaringen die het kind daarbij opdoet, bepalen de cognitieve, motorische, emotionele en sociale ontwikkeling, ook in het latere volwassen leven. Om die reden zijn bewegen en spelen de belangrijkste instrumenten in de behandeling door de psychomotorisch kindertherapeut. De psychomotorisch kindertherapeut ‘leest’ het gedrag van het spelende en bewegende kind en helpt het kind spelenderwijs emoties te verwerken, stress te reguleren en nieuwe gedragspatronen te ontdekken. Zo vervangt het kind oude patronen door nieuwe ervaringen die vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling en het verdere leven. Het kind staat daardoor weer met zelfvertrouwen in de wereld en kan op eigen kracht verder.

 

Missie
Wij bieden professionals een opleiding op het gebied van psychomotoriek, beweging en spel. Daarmee kunnen zij kinderen die dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, nieuwe effectieve gedragspatronen laten ontdekken en zich eigen laten maken. Hierdoor wordt ontwikkeling (weer) mogelijk en krijgen kinderen een steviger bedding in de samenleving.

 

Visie
De opleiding PMKT stelt de professional in staat om als kindgerichte psychomotorische therapeut kinderen te ondersteunen en te begeleiden. De opleiding gaat uit van de samenhang tussen bewegingsgedrag en alle andere gedragsaspecten die in de ontwikkeling van een kind een rol spelen.

 

De opleiding

 • Leidt op tot een ambacht: de praktijk staat centraal en docenten zijn vooral professionals uit de praktijk.
 • Leidt op tot professioneel psychomotorische kindvolgend therapeut.
 • Is toegankelijk voor (jong)volwassenen met een relevante HBO opleiding.
 • Geeft specialisatie op Bachelor+-niveau waardoor je bij de Master PMT opleiding kunt instromen via de route Flexibel Modulair Onderwijs.
 • Biedt in nauwe samenwerking met derden de mogelijkheid tot het behalen van het certificaat Psychosociale Basiskennis die noodzakelijk is voor eventuele vergoeding van de therapie door Zorgverzekeraars.
 • Biedt naast de opleiding modules aan die ook als na- en bijscholing voor professionals gevolgd kunnen worden.
 • Werkt samen met de beroepsvereniging NVPMKT.

 

De Stichting Post HBO Nederland heeft de opleiding Psychomotorische Kindertherapie in 2002 het keurmerk ‘Post HBO Registeropleiding’ toegekend. Dit keurmerk wordt eens per vier jaar getoetst. Bij een positief resultaat wordt het keurmerk opnieuw afgegeven. Het laatste keurmerk dateert van 2019. Afgestudeerden ontvangen een getuigschrift van de Stichting Post HBO Nederland en worden bovendien geregistreerd in het Landelijk Register Abituriënten van deze stichting. (CPION)

 

Het Stichtingsbestuur stelt bestuurs- en beheersafspraken vast en kan richtlijnen uitvaardigen aan de manager ter organisatie van de uitoefening van haar bevoegdheden. Het Stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

LinkedIn icon zw 14x14Antonette Sanders (voorzitter)

InterneticoonzwMeta van der Blink

LinkedIn icon zw 14x14Harry Litz

LinkedIn icon zw 14x14Bert Ordelman

 

De manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, programmering en uitvoering van het onderwijs:

 

LinkedIn icon zw 14x14Myrna Ouderkerk

Telefoon 06-19013919

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Secretariaat:

LinkedIn icon zw 14x14Marga van der Linden

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De opleidingscommissie adviseert de manager over alle aangelegenheden met betrekking tot de inhoud van het onderwijs van de opleiding. Daarnaast adviseert zij over de uitvoering van het onderwijsprogramma en de wijzigingen van de onderwijs- en examenregelingen.

 

De opleidingscommissie bestaat uit:
LinkedIn icon zw 14x14Myrna Ouderkerk – Voorzitter

LinkedIn icon zw 14x14Dorien van den Dool – Opleidingscoach

LinkedIn icon zw 14x14Sjoerdje van den Manacker – Adviseur uit het werkveld

LinkedIn icon zw 14x14Wilma Brands-Zandvliet – Opleidingscoach

LinkedIn icon zw 14x14 Marieke Kamphof 

 

Vacature: vertegenwoordiger supervisoren

Studentenvertegenwoordigers uit elk studiejaar

 

De examencommissie wordt benoemd door het bestuur en heeft als voornaamste taak het borgen van de kwaliteit van de opleiding. Zij adviseert het bestuur inzake het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de Opleiding.

 

De examencommissie bestaat uit:

InterneticoonzwTelma van Citters (voorzitter)

LinkedIn icon zw klLoutje Bosch (secretariaat)

LinkedIn icon zw klJeske Baeten

LinkedIn icon zw klAnnelies Ventevogel

LinkedIn icon zw klTamara Mentzel

 

De klachtencommissie/vertrouwenspersoon behandelt individuele, schriftelijk ingediende klachten. De klachten kunnen worden ingediend door zowel een medewerker of een lid van de opleiding als een student.

 

De commissie onderzoekt de klacht en handelt deze indien mogelijk af. De commissie beschermt tevens de belangen van klager en beklaagde tijdens het onderzoek en afhandeling van de klacht.

 

De klacht kan worden ingediend op onderstaand adres:

Opleidings- en kenniscentrum Le Bon Départ

t.a.v. de Klachtencommissie

Betsy Perkweg 5

4105EE Culemborg

 

Vertrouwenspersoon:

LinkedIn icon zw 14x14De heer S. van de Ven.

email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden en hier voor de Gedragscode van de NRTO.

 

 

fotolia 112295208bew

 • Scholingen zijn kindgericht
 • Scholingen zijn praktijkgericht
 • Scholingen zijn ervaringsgericht
 • Scholingen sluiten aan
 • Onderbouwing van onze scholingen

DOWNLOADS

 

Expertise Centrum - AVG

Expertise Centrum - Disclaimer

Expertise Centrum - Privacy Policy

 

PMKT - AVG

PMKT - Disclaimer

PMKT - Privacy Policy

 

Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode van de NRTO