PSYCHOMOTORISCH EXPERTISECENTRUM KIND EN JEUGD

 

Historie

In 1996 werd de Stichting Le Bon Départ (LBD) opgericht. In datzelfde jaar werd gestart met de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeut (PMKT). Omdat de opleiding PMKT geen nieuwe studenten meer aanneemt heeft de Stichting LBD besloten om de kennis, expertise en vaardigheden die aangeboden werden binnen de opleiding PMKT te behouden. Dit wil de Stichting doen door deze te verspreiden en te delen met onderwijs en zorg professionals en hen scholingen aan te bieden die binnen het eigen werkveld bruikbaar zijn. Om dit te realiseren is in het voorjaar van 2023 het Psychomotorisch Expertisecentrum opgericht.

 

Bij het Psychomotorisch expertisecentrum werken mensen die door ambitie zijn gedreven en die allen hetzelfde doel nastreven: het verspreiden van kennis over de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van kinderen.

 

Door het aanleren van vaardigheden gebaseerd op de psychomotorische ontwikkeling kunnen onderwijs en zorgprofessionals een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde (leer)ontwikkeling van kinderen. Ook kunnen zij vroegtijdig problemen in het gedrag herkennen en aansluiten bij wat het kind nodig heeft. Hierdoor verbeteren de voorwaarden om leerdoelen en/of behandeldoelen te behalen en worden behandeling en inzet van zorgtrajecten effectiever.

 

Het Psychomotorisch Expertisecentrum is een centrum dat generieke en specialistische praktijkgerichte scholingen ontwikkelt en aanbiedt en is, o.a. door middel van de website en nieuwsbrief, een platform voor het delen van kennis en praktische informatie rondom ontwikkelings- en kindgericht werken.

 

De scholingen en informatie die het Psychomotorisch Expertisecentrum aanbiedt zijn gericht op onderwijs- en zorg professionals die binnen hun eigen sector/werkveld hun kennis en vaardigheden ten aanzien van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen willen uitbreiden. Onder het kopje AANBOD staan de verschillende scholingen en staat per scholing aangegeven op welke doelgroep de scholing gericht is.

 

Missie: Wij leiden professionals op die, vanuit spel en beweging, kinderen (0-18 jaar) nieuwe gedragspatronen laat ontdekken en eigen maken zodat zij groeien in hun ontwikkeling en adequaat kunnen functioneren in het dagelijks leven.


Visie: Onze visie is dat kinderen zich ontwikkelen doordat zij fysiek zintuiglijke ervaringen opdoen binnen een relatie van veiligheid en liefde en in verbinding met de ander (ouders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten). Zo leren zij om gaan met emoties, hun gedrag te reguleren, relaties aan te gaan met anderen en betekenis te geven aan ervaringen en de wereld om hen heen. Wij geloven dat, als wij investeren in kennis, groei en ontwikkeling van professionals die werken met kinderen, wij impact hebben op de ontwikkeling van kinderen in deze maatschappij zodat zij opgroeien tot zelfstandige, gelukkige en veerkrachtige (jong)volwassenen.

 

‘Relationships are the agents of change and the most powerful ‘therapy’ is human love’

- Bruce D. Perry –

 

 • Het Expertisecentrum wil aansluiten bij het zich ontwikkelende kind, dat wil zeggen dat onze scholingen kind- en ontwikkelingsgericht zijn.
 • Wij geloven dat, om kinderen goed te begeleiden, de professional inzicht moet hebben in zijn/haar eigen gedragspatronen, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Om daarop effectief te kunnen reflecteren en adequaat te kunnen handelen werken wij tijdens onze scholingen ervaringsgericht.
 • Wij werken vanuit de Evidence Based Practice methode (EBP).
 • Wij vinden het belangrijk kwaliteit te leveren. We maken daarom gebruik van goed opgeleide, geschoolde docenten die ruime praktijkervaring hebben binnen het werkveld.
 • Wij vinden het belangrijk om af te stemmen op de behoeften en wensen van onze cursisten en organisaties en respectvol met elkaar om te gaan.

 

Bij het ontwikkelen van onze scholingen maken wij gebruik van het EBP model. Dit betekent dat we gebruik maken van drie belangrijke informatiebronnen namelijk:

 

 • Informatie uit wetenschappelijk onderzoek (databanken, vakbladen, literatuur).
 • Ervaringen van de beroepsbeoefenaar zelf.
 • Ervaringen en voorkeuren van het kind (en zijn ouders).

 

Het Expertise centrum heeft een CRKBO accreditatie en het keurmerk NRTO.

 

Het Stichtingsbestuur stelt bestuurs- en beheers afspraken vast en kan richtlijnen uitvaardigen aan de manager ter organisatie van de uitoefening van haar bevoegdheden. Het Stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

 

Het bestuur bestaat uit:

 

LinkedIn icon zw 14x14Antonette Sanders (voorzitter)

InterneticoonzwMeta van der Blink

LinkedIn icon zw 14x14Harry Litz

LinkedIn icon zw 14x14Bert Ordelman

 

De manager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, programmering en uitvoering van het onderwijs:

 

LinkedIn icon zw 14x14Marieke Kamphof
Telefoon: 06-83806325
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De klachtencommissie/vertrouwenspersoon behandelt individuele, schriftelijk ingediende klachten. De commissie onderzoekt de klacht en handelt deze indien mogelijk af. De commissie beschermt tevens de belangen van klager en beklaagde tijdens het onderzoek en afhandeling van de klacht.
 
De klacht kan worden ingediend op onderstaand adres:
Opleidings- en kenniscentrum Le Bon Départ
t.a.v. de Klachtencommissie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vertrouwenspersoon:
LinkedIn icon zw 14x14De heer S. van de Ven
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

fotolia 112295208bew

 • Scholingen zijn kindgericht
 • Scholingen sluiten aan
 • Scholingen zijn ervaringsgericht
 • Onderbouwing van onze scholingen
 • Scholingen zijn praktijkgericht

DOWNLOADS

 

Expertise Centrum - AVG

Expertise Centrum - Disclaimer

Expertise Centrum - Privacy Policy

 

PMKT - AVG

PMKT - Disclaimer

PMKT - Privacy Policy

 

Algemene Voorwaarden NRTO

Gedragscode van de NRTO