Registratiemogelijkheid bij de NFG voor PMKT studenten

 

De NFG is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het (complementaire) psychosociale werkveld. Zij onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars, de koepelorganisatie én met de politiek.
Daarnaast bewaakt zij de kwaliteit van de aangeboden zorg en kan de verplichtingen die de Wkkgz stelt overnemen zodat de cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Studenten die bij de PMKT Opleiding afstuderen kunnen zich registreren bij de NFG als zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Ook is er een mogelijkheid om bij de NFG een Platform Kinderspecialisatie te organiseren door/voor geregistreerde Kindertherapeuten/hulpverleners.
We verwachten dat we voor onze studenten een goede aanvullende mogelijkheid hebben gecreëerd om zich te kunnen registreren.

 

www.de-nfg.nl

fotolia 39313121bew